Vigsel

Vigsel vid Hammarös Skärgårdsmuséet

Borgerlig vigsel
Borgerlig vigsel förrättas i Hammarö kommun av: 

  • Bengt Tingdahl
  • Christina Ek
  • Louise Warnqvist 
  • Malin Lundqvist

Tid för vigsel avtalas med vigselförrättaren direkt eller genom bokning av tid i vår E-tjänst för bokning av vigsel. Intyg om hindersprövning, som man får på Skatteverket, ska inlämnas till vigselförrättaren några dagar innan vigseln.

I regel förrättas vigseln i något av sammanträdesrummen i kommunhuset 
i Skoghall. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats inom Hammarö kommun.
Väljer ni en plats utanför kommunen har vigselförrättaren rätt att ta ut reseersättning.

Minst två vittnen ska närvara vid vigseln. I samråd med vigselförrättaren kan vigseln utformas som man själv vill. Den förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Formuläret finns i två olika utformningar, ett mycket kort och ett något längre. 

Efter vigseln får paret vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-04-16