Rehabilitering

Rehab är en del i kommunens rehabverksamhet och fungerar som ett komplement till hemrehabteamets verksamhet. Till Rehabenheten kommer man oftast efter en vistelse på sjukhuset.

_L1_4748.jpg

Riktlinjerna för vem som behöver komma till Rehabenheten och vem som erbjuds rehabilitering i hemmet utgår från:

 
  • Patientens omvårdnadsbehov
  • Bostadens utformning
  • Trygghet och säkerhet

Behov av vistelse på Rehabenheten utgår från Hälso- och sjukvårdslagen och bedöms av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Innan återgång till hemmet sker alltid en planering av fortsatta insatser.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-09-14