Hemrehabilitering

Hemtjänstpersonal på hembesök hos brukare.

Rehabilitering i hemmet kan vara ett alternativ för dig som:

  • nyligen kommit hem från sjukhuset
  • behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering
  • har varit sjuk länge och vill komma igång igen
  • känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du ska utföra vardagliga aktiviteter
  • vårdas av en anhörig - både du och din anhörige kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet

 

Kontakt angående hemrehabilitering

Du som bor hemma och känner att du skulle behöva rehabilitering kan kontakta kommunens rehabteam eller din sjuksköterska.

Ring kommunens kontaktcenter och tala om var du bor så kopplar de dig till det rehabteam som du tillhör. Observera att även du som inte har hemtjänst kan kontakta rehabteamet och få hjälp med rehabilitering.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Sidan uppdaterad: 2021-03-23