Motivation, stöd & behandling vid beroende

Vi är till för dig som är boende i kommunen och vill förändra din livssituation och bryta ett beroende. Det kan bestå av t.ex. alkohol, narkotika och/eller tabletter. Vi erbjuder stöd/behandling vid spelberoende. Öppenvården erbjuder stöd till anhöriga individuellt eller i grupp.

Fokus i arbetet är

  • Att stärka och tro på individens egen förmåga till förändring.
  • Att utgår från varje människas individuella behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring.
  • Att ta till vara på eventuella resurser i övrig familj och nätverk i syfte att arbeta med hela människan och dess anhöriga.
  • Att ge hopp om att en förändring är möjlig.

 

Så här jobbar vi

  • Vi erbjuder samtalsbehandling och stöd individuellt eller i grupp.
  • Behandling syftar till att hitta egna verktyg att hantera problem inom beroende.  
  • Vi erbjuder stöd till anhöriga och familjer.
  • Vi erbjuder stöd och behandling som riktar sig till spelberoende.
  • Vi erbjuder stöd och samarbete till att ingå i en väl fungerande vårdkedja inom vård, hälsa och behandling.

 

Vilka är vi

Vi som arbetar i Öppenvården är alkohol- och drogterapeuter, familjebehandlare och behandlingskonsulenter. Vi har bred kompetens inom arbete med olika beroende och med anhöriga.

I vissa fall är en persons missbruk av sådan art att hen utsätter sig själv eller andra för allvarlig fara. En anmälan om att någon far illa av sitt missbruk kan göras till Individ- och familjeomsorgen genom kommunens växel, genom kontaktvägarna här till höger eller via socialjouren efter kontorstid.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-05-18