Enskilda samtal

Enskilda samtal tillämpas vid särskilda behov som bedöms av behandlare. Vi arbetar utifrån två olika metoder:

1. Carina Bångs arbetsmanual
Metoden utgår ifrån samma metod som Anhöriggruppen, Carina Bångs arbetsmanual. Den innehåller strukturerade samtal och syftar till att föra den anhörige framåt i sin förändring och förbättra dennes välmående. Utformningen och frågeställningarna i arbetsmanualen är inspirerade av kommunikationsstilarna och förhållningssättet inom Motivational Interveiwing (MI) och Coaching enligt IFC -International Coach Federation.

Med hjälp av MI och Coaching enligt IFC arbetar vi med motivation, insikt att bryta mönster och personlig utveckling.

Medberoende är ingen sjukdom utan handlar om beteenden som man utvecklar för att hantera och anpassa sig till en traumatisk livssituation.

2. CRAFT
CRAFT står för Community Reinforcement Approach and Family Training och rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som insats för anhöriga. Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

CRAFT huvudmål är:
Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt)
Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger
Engagera närstående att påbörja behandling

OBS! I CRAFT arbetar man inte specifikt med det som kallas medberoende. Många anhöriga upplever dock att strategierna i CRAFT hjälper till att minska sådana beteenden.

Sidan uppdaterad: 2022-11-22 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar