Anhöriggrupp

Anhöriggruppen vänder sig till personer som är anhöriga till någon som dricker, använder droger, spelar på ett destruktivt sätt eller har någon annan beroendeproblematik och som vill arbeta med sin situation. Anhöriggruppen är en schemalagd gruppverksamhet som strävar efter att ge kunskap om familjens svårigheter och negativa livsmönster som beroendet orsakar. Genom övningar och samtal ges möjlighet till ökad medvetenhet kring medberoende och att arbeta för sin självständighet. Gruppen vänder sig till personer från 20 år. Ålder 18-20 år erbjuds enskilda samtal.

METOD 

Träffarna genomförs i grupp tillsammans med andra anhöriga och gruppledare. Vi kommer att utgå ifrån olika teman och ge konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Innehållet är inriktat på den anhörige och dennes välbefinnande och hälsa. Kunskapsdelar varvas med diskussioner och idéer för hur man kan höja sin livskvalitet oavsett hur den närståendes situation ser ut.

Anonymitet

Medverkan i Anhöriggruppen registreras inte och det krävs inget uppdrag för att delta. Vi respekterar varandras anonymitet. Personalen har tystnadsplikt.

Är du intresserad av att delta i en anhöriggrupp, kontakta oss:

Det finns möjlighet att både skriva ut, eller hämta redan utskriven blankett hos vår Sociala Lots på Mötesplats Hammarö, Clevevägen 1, måndag-fredag mellan kl 14:00-16:00.

Du kan även skriva ut blanketten här 

Alkohol- och drogterapeuter

Per-Anders Savela
0702327176
p-a.savela@hammaro.se

Victor Dahl
0730484081
victor.dahl@hammaro.se

Boendestödjare

Annika Palovaara
0703138902
annika.palovaara@hammaro.se

Petra Andersson
0702210817
petra.andersson@hammaro.se

Carina Jennvik
0730242965
carina.jennvik@hammaro.seSidan uppdaterad: 2022-11-22 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar