Anhörigstöd

Det finns stöd för dig som är anhörig till en närstående som har eller har haft problem med missbruk eller beroende av alkohol, andra droger eller spel.

När någon har problem med alkohol eller missbruk drabbas hela familjen och dess sätt att fungera. Som anhörig är det vanligt att man påverkas negativt och det blir lätt att glömma sina egna behov och känslor.

Hammarö kommun erbjuder stöd i form av individuella samtal men även i grupp. Under ett individuellt samtal få du berätta om din situation och vilka konsekvenser det medfört för dig att ha en nära relation till någon som har ett missbruk/beroende av alkohol, droger eller spel. 

Av oss får du stöd i att göra förändringar som är nödvändiga för att du själv ska kunna nå den livskvalité du vill ha oavsett vilka val din anhörige med missbruksproblematik gör. Din närstående erbjuds alltid möjlighet att påbörja behandlingen inom öppenvården.

Även barn och unga som är anhöriga till en förälder som mår dåligt kan erbjudas stöd via Individ- och familjeomsorgen, Öppenvården eller Ungdomsmottagningen. Vi jobbar till exempel med BRA samtal (barns rätt som anhöriga). Det är en insats som ska vara enkel för barn och unga att få utan utredning och biståndsbeslut. Klicka här för att få mer information

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-11-30