Krisberedskapsveckan

Hammarö kommun ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner, som att till exempel vattenförsörjning, äldreomsorg och räddningstjänst fungerar vid en samhällskris. Men som privatperson har du också ett eget ansvar.

Plastlåda med torrvaror att ha vid kris.
Foto: Thomas Henrikson, MSB

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som kommuner, myndigheter och organisationer hjälper till att arrangera. Syftet är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser, och ytterst krig.

Fokus för Hammmarö kommun under denna årliga vecka är på att lyfta hur du som invånare i kommunen bäst kan förbereda dig själv inför en kris, samt att informera och demonstrera vad vi som kommun gör. Som kommun ansvarar vi bland annat för att äldreomsorg, skola, förskola, vattenförsörjning och räddningstjänst fungerar även vid en samhällskris.

Krisberedskapsveckan genomförs alltid vecka 39.

Krisberedskapsveckan 2022 på Hammarö

Föreläsning om hemberedskap

Hammarö kommun bjuder in dig som vill veta mer om hemberedskap till en gratis föreläsning från civilförsvarsförbundet som pratar om hemberedskap. Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Under kvällen kommer även Räddningstjänsten att vara på plats och visa hur en krislåda kan se ut och samtala om hur du kan förbereda tänka kring din hemberedskap.

Datum och tid: Torsdag 29/9 kl. 18.00-19.30
Plats: Skoghalls Folkets Hus  

Krismat provlagas

I kommunens prioriterade kök; Mörmoskogens förskola, Bärstadsskolan, Mörmoköket och Djupängens säbokök kommer det under veckan att provlagas från krismatsedeln.  

Krisberedskapsveckan- ett sätt att sprida information 

Krisberedskapsveckan är ett årligt initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som genomförs tillsammans med länsstyrelser, kommuner, frivilligorganisationer och företag. Syftet är att sprida information om vad privatpersoner kan göra vid en samhällskris som exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

Läs mer om krisberedskapsveckan på Länsstyrelsens webbplats.

Läs mer om egenberedskap på MSB:s webbplats.

Sidan uppdaterad: 2022-09-27