Ny fördelning av skyddsbehövande flyktingar från Ukraina till Hammarö

21 juni 2022

Hammarö kommun har sedan tidigare förberett Gunnarskärsgården för att ta emot skyddsbehövande flyktingar från Ukraina. Eftersom det är färre skyddsbehövande som söker sig till Sverige än vad man tidigare trott har Länsstyrelsen i Värmland kommit med ett nytt förslag på fördelning mellan kommunerna i Värmland.

Hjärta med Ukrainas färger mot en bakgrundsbild från drönare över Hammarö kommun.

Efter det nya fördelningstalet kommer Hammarö att ta emot 59 skyddsbehövande från Ukraina. De nya fördelningstalen ska gälla från den 1 juli i samband med att den nya lagen som reglerar fördelningen mellan kommunerna träder i kraft. Värmland ska under året ha beredskap för att ta emot 790 skyddbehövande  flyktingar från Ukraina.

Läs mer om fördelningstalen på Länstyrelsen i värmlands webbplats.

Skyddsbehövande flyktingar från Ukraina

Är du skyddsbehövande flykting från Ukraina som idag befinner dig på Hammarö och är i behov av boende? Då ber vi dig att ta kontakt med Migrationsverket och meddela att du vill bli anvisad till Hammarö kommun.

Sidan uppdaterad: 2022-06-21