Hjälpmedel

Hjälpmedel innebär för många personer att man kan leva ett mer självständigt liv. Kommunen ansvarar för en stor del av de hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning kan behöva.

Hemtjänst brukare

I Värmland finns en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden, där alla kommuner ingår. Värmlands kommuner har samma sortiment av hjälpmedel och samma förskrivningsprocess. Alla förskrivna hjälpmedel är kostnadsfria och betraktas som ett lån. Om behovet av hjälpmedlet av någon orsak skulle upphöra, ska det återlämnas.

Arbetsterapeuten och/eller fysioterapeuten gör en bedömning av den enskildes behov av hjälpmedel och provar ut rätt hjälpmedel i samverkan med den enskilde. Hjälpmedelsteknikern ansvarar för teknisk service, till exempel montering och reparation.

Vid användning av hjälpmedlet ansvarar den enskilde för att hjälpmedlet används enligt instruktioner, att bruksanvisningar följs samt ansvarar för skötsel och förvaring på lämplig plats. Om hjälpmedlet inte fungerar eller går sönder tar den enskilde kontakt med Kommunrehab, som ansvarar för reparation eller utbyte av hjälpmedlet. Om den enskilde själv inte klarar att ta ansvar för detta, så övergår ansvaret till närstående och/eller omvårdnadspersonalen.

Kommunen ansvarar för många olika hjälpmedel som behövs för den dagliga livsföringen exempelvis toalettstolsförhöjning, badbräda, rollator och rullstol. Landstinget ansvarar för till exempel syn- och hörselhjälpmedel, elrullstolar och kommunikationshjälpmedel. Om du har frågor om hjälpmedel och/eller behov av hjälpmedel så kan du alltid vända dig till Kommunrehab.

Eget ansvar

Ditt ansvar för egenvård tydliggörs alltmer inom hälso- och sjukvården och det ökade egenansvaret för hjälpmedel är en del av detta.

Hjälpmedel som du måste köpa själv är till exempel:

 • Matlagningshjälpmedel
 • Bestick och muggar
 • Sax
 • Griptång och strumppådragare
 • Enkel duschpall
 • Stödkäpp
 • Förhöjningsdyna

Många av dessa produkter går att köpa i affärer, apotek, postorder och via webshop.

Vid behov av hjälpmedel under en kortare tid kan du hyra från kommunens hjälpmedelsverksamhet. Du kan ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara av vardagen lättare.

De hjälpmedel du kan hyra är:

 • Manuell rullstol och transportrullstol
 • Arbetsstol
 • Portabel ramp
 • Duschpall
 • Toaförhöjning
 • Förhöjningsklossar till säng
 • Rollator och gåstativ

Förskrivning av hjälpmedel

Har du ett långvarigt behov av hjälpmedel sker som vanligt en förskrivning av legitimerad personal. Förskrivning innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta. Allt dokumenteras i journal och detta innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.

Behöver du ett hjälpmedel?

Då kontaktar du kommunens arbetsterapeuter eller fysioterspeuter för en bedömning av vilket hjälpmedel du behöver. Du når dem via kommunens kontaktcenter - 054-51 50 00 eller kommun@hammaro.se.

Sidan uppdaterad: 2023-03-30