Vårdcentralen psykosocialt åtagande

Vilka kan vända sig hit?

Vårdcentralen är en del av primärvården. Hit kan patienter i alla åldrar vända sig. När det gäller vårt psykosociala åtagande så innefattar de följande områden: 

  • Patienter i behov av krisbearbetning på grund yttre kris eller trauma samt utvecklingsrelaterade kriser. 
  • Okomplicerade depressioner samt olika ångestillstånd (till exempel panikångest, hälsoångest och GAD).
  • Stressrelaterade tillstånd samt psykosomatiska symptom.
  • Sömn- och smärtproblematik.
  • Hälsobefrämjande livsstilsförändringar vid sjukdomstillstånd där beteendeförändring är central.

 

Vad gör vi? 
Distriktsläkaren är den första kontakten och gör den medicinska bedömningen, sätter diagnos, behandlar och bedömer om patienten ska remitteras vidare till vårdcentralens kurator eller psykoterapeut för samtalsbehandling eller vidare till psykiatrin.

Psykoterapeut och kurator genomför utredande samtal och bedömning för att fastställa samtalsmetod för behandling av patientens problematik. Behandlingen innebär strukturerade och fokuserade samtal anpassat efter patientens diagnos och behov.

Följande behandlingsformer kan erbjudas:

  • Primära bedömningar/bedömningssamtal.
  • Krisbearbetning (utvecklingskris, livskris och sorg).
  • Rådgivande, stödjande – bearbetande samtal (erbjuds individuellt eller i grupp).
  • Psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (tanke, känslo- och beteendeförändring).

 

I huvudsak ges behandlingar i form av kort tids terapi.

Följande områden handhas inte av allmänläkarmottagningens kurator: Psykiatriska sjukdomsgrupper som schizofreni, affektiva psykoser, paranoida tillstånd, djupa depressioner samt avancerat eller långvarigt missbruk och psykosocial service.

Sidan uppdaterad: 2020-05-07