Synpunkter i förskola och grundskola

En positiv utveckling för våra barn och elever förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att ni alla ska känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om era klagomål och därför är det viktigt att ni alla vet vart ni ska vända er.

Inom Hammarö kommun använder vi följande modell:

1. I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller till den personal du själv anser berörs.

2. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig förskolechef eller rektor.

Gäller klagomålet skolsköterskans eller skolläkarens verksamheter kontaktar du verksamhetschef Ulrika Linder 054-515138.

Gäller klagomålet grundsärskolan kontaktar du särskolesamordnare Lotta Larsson 054-515329.

3. Om du efter ovanstående kontakter fortfarande har klagomål på våra verksamheter förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola kontaktar du bildningsförvaltningens chef. Du kan också lämna ditt klagomål via www.hammaro.se /lämna synpunkter.

4. Om klagomålet fortfarande består ska bildningsnämndens ordförande kontaktas.

5. Skulle du fortfarande inte vara nöjd med verksamheten för ditt barn kan du kontakta Skolinspektionen. Det är den statliga myndighet som har i uppdrag att granska att kommunen uppfyller sina skyldigheter.

Vår erfarenhet är att det personliga samtalet ger bäst förutsättningar att lösa den uppkomna situationen, men du kan naturligtvis använda andra kommunikationssätt. Även om vi inte kan lämna svar direkt kommer du att kontaktas så snart som möjligt.

Vi ser fram mot fortsatt goda kontakter

Björn Svantesson
förvaltningschef
054-515104

bjorn.svantesson@hammaro.se 

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-01-03 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar