Anhörigstöd och avlösning

Man och kvinna i rullstol utomhus.
För att du som vårdar också ska må bra, orka i din situation och känna möjlighet till eget socialt liv, är det viktigt att tidigt förebygga med stödinsatser. Genom anhörigstöd sätts din egen hälsa i fokus, vilket är viktigt i en situation där oftast andras behov kommer i första hand.
 
För att ansöka om avlastande insatser ta kontakt med din biståndshandläggare eller LSS handläggare
 
 

 

Sidan uppdaterad: 2021-03-23