Du som är folkbokförd i Hammarö kommun har rätt att ansöka om färdtjänst. 
 
Färdtjänst beviljas den som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda sig av allmänna kommunikationer.

Handläggning och beslut kring färdtjänst- och riksfärdtjänstresor sköts av Värmlandstrafik AB.

Läs mer färdtjänst på Värmlandstrafiks hemsida.

Sidan uppdaterad: 2021-03-23