Avgifter & Maxtaxa

Pengar på ett bor

I rutan till höger hittar du mer information om avgifter för äldreomsorg, hemsjukvård och rehabilitering.

Maxtaxa i äldreomsorgen

Alla människor ska ha råd med kommunal äldreomsorg. Därför finns högkostnadsskydd på äldreomsorg i form av en maxtaxa. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen. 

Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på, 2125 kr per månad (2020) och är densamma i hela landet. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-09-14