Äldreomsorg

En viktig uppgift för oss är att ge dig förutsättningar för en trygg ålderdom med möjlighet att så länge som möjligt bo kvar i ditt eget hem. Här kan du läsa mer om de olika insatser du kan ansöka om och vad det innebär.

Fyra människor som samtalar vid ett fikabord.
Människor i samspråk på träffpunkt för äldre på trygghetsboendet

Inom äldreomsorgen finns fler olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser för både dig själv som är i behov och för dig som vårdar en anhörig. 

Ditt hjälpbehov utreds av en biståndshandläggare, i samråd med dig. Det individuella behovet är avgörande för vilka insatser som blir aktuella. 

Biståndshandläggarna och utförarna i våra verksamheter använder IBIC (Individens behov i centrum) som arbetssätt för att bedöma behov och utforma insatser så att individens stöd utgår från personens individuella resurser, behov och mål. 

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-09-14