Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade, som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du är folkbokförd. Kommunens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.
Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

Ansökan görs på särskild blankett och lämnas eller skickas till kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2023-03-10