Kostnadsberäkning skollokaler

14 november 2017

Söndag 10 december kommer du som är 18 år och folkbokförd i Hammarö att kunna rösta i folkomröstningen som handlar om kommunens långsiktiga behov av skollokaler. Det finns två olika alternativ att ta ställning till i folkomröstningen. En kostnadsberäkning för alternativen har tagits fram och finns nu att ta del av.

Vad kommer man rösta om?
Fullmäktige har beslutat att folkomröstningen ska handla om två olika svarsalternativ:

Alternativ 1: Tycker du att Hammarö ska ha:
En 7-9 skola på Hammarö Utbildningscenter
Bärstadsskolan F-6
Hammarlundens skola F-6
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6
Mörmoskolan F-6
Lillängsskolan F-6

Alternativ 2: Tycker du att Hammarö ska ha:
En 7-9-skola på Hammarö Utbildningscenter
En 7-9-skola på Hammarlundens skola
Bärstadsskolan F-6
Hammarlundens skola F-6
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6
Mörmoskolan F-6
Lillängsskolan F-6

För att uppnå alternativ 1 behöver följande åtgärder utföras:

 • Utbyggnad av före detta Hammarögymnasiets lokaler för att ta emot två högstadieskolors elever - kostnad 90 mkr [±40%]
 • Renovering Lillängskolan – kostnad 50 mkr [±40%]
 • Renovering och verksamhetsanpassning Hammarlunden 7-9 – kostnad 75 mkr [±40%]
 • Renovering Hammarlunden F-6 – kostnad 100 mkr [±40%]
 • Renovering Mörmo F-6 50 mkr [±40%]
 • Nybyggnad Götetorp, 2 paralleller- kostnad 150 mkr [±40%]
 • Totalt cirka 500 mkr [±40%]

 

För att uppnå alternativ 2 behöver följande åtgärder utföras:

 • Verksamhetsanpassning av före detta Hammarögymnasiets lokaler - kostnad 20 mkr [±40%]
 • Renovering Lillängskolan – kostnad 50 mkr [±40%]
 • Renovering och utbyggnad Hammarlunden 7-9 – kostnad 125 mkr [±40%]
 • Renovering och utbyggnad av matsal och idrottshall Hammarlunden F-6 – kostnad 125 mkr [±40%]
 • Renovering Mörmo F-6 50 mkr [±40%]
 • Nybyggnad Götetorp, 2 paralleller- kostnad 150 mkr [±40%]
 • Ytterligare F-6 skola, 2 paralleller 150 mkr [±40%]
 • Totalt cirka 650 mkr [±40%]

Klicka här för att läsa mer om folkomröstningen.

Sidan uppdaterad: 2017-11-14 10 kommentarer

Kommentarer

 • Sandra Augustsson 2017-11-15 12:59

  Hej, ska denna post: "Renovering och verksamhetsanpassning Hammarlunden 7-9" finnas med både på alternativ 1 och 2? Det låter ju inte rimligt att den posten ska vara med på åtgärder under alternativ 1 eftersom det förslaget handlar ju om en enda högstadieskola.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-11-16 08:42

  Hej Sandra! Med alternativ 1 menas att skolan skulle behöva anpassas till lägre årskurser vilket är anledningen till att posten står med under båda alternativen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik Björck 2017-11-21 20:37

  Hej! Jag har några frågor... 1. Vad innebär åtgärden "Ytterligare F-6 skola, 2 paralleller 150 mkr [±40%]" som inte finns beskrivet i Röstningsalternativ 2? 2. Vart ska alla elever i årskurs 7-9 ha "gymnastik" enligt Alternativ 1? Om man avser förlägga (delar av) gymnastiken till Hammarö Arena bör inte då kostnaden för detta redovisas som en kostnadspost (lokalvård, underhåll, förlorad intäkt för utebliven uthyrning, etc.) i Alternativ 1? 3. Vid Alternativ 1 försvinner dagens hyresintäkter för Hammarö Gymnasium, borde inte det redovisas som en kostnad? 4. Det är inte orimligt att anta att många elever som kan cykla/gå till Hammarlunden kommer behöva alternativ transport till Utbildningscentret i Alternativ 1, åtminstone vintertid. Har ni utvärderat miljöpåverkan och berörd infrastruktur, alternativen emellan? 5. Var kommer kostnadsberäkningarna från, hur aktuella och hur genomarbetade är dom? Har besiktningsorgan och/eller tänkbara entreprenörer varit involverade i detta arbete? Hälsningar, Fredrik

 • Sandra 2017-11-21 22:09

  Hej igen, jag undrar om det inte är möjligt att skriva ut vilka konsekvenserna blir beroende av vilket alternativ man väljer? Som kostnadsberäkningar fast med konsekvenser istället .Lite som personen ovan är inne på, logistik med idrottshallar, utbyggnad av skolor och vart ska eleverna Vasa så länge, hur blir det med skolskjuts, skolsköterska etc. Kommer något annat i verksamheten bli lidande om vi väljer det dyrare alternativet eller finns det pengar till alternativ 2 ändå? Vore intressant med ett ”om och så” resonemang mer än kostnader. Med vänlig hälsning, Sandra

 • Robert 2017-11-23 07:49

  Hej! Tack för denna information. I övrigt tycker jag det är svårt att hitta någon mer utförlig information om de olika alternativen. Finns till exempel utredningen som gjorts tillgänglig någonstans på hemsidan? Två frågor som jag funderar på: 1. Är det i kostnadsberäkningarna inkluderat behov av att se över/kompletettera cykelvägsförbindelser till skolorna? 2. Finns det beräkningar på driftskostnader per år för de olika alternativen? Känns som att det borde ha större betydelse på sikt än engångskostnaden att iordningställa lokalerna. Mvh Robert

 • HAMMARÖ KOMMUN 2017-11-24 15:13

  Hej Fredrik! Nedan följer svaren på dina frågor. Fråga 1: Det är brist på platser på östra sidan på grund av den stora inflyttningen. I alternativ 1 möjliggörs detta genom att använda nuvarande 7-9 på Hammarlunden. I alternativ 2 krävs en nybyggnation för ca 150 miljoner kr. Fråga 2: Alla elever i årskurs 7-9 i alternativ 1 kommer att inrymmas i den idrottshall som finns på Hammarö utbildningscenter. Fråga 3: Redan idag pågår det skolverksamhet i Hammarö utbildningscenter vilket är anledningen till att detta inte redovisats. Fråga 4: Nej det har vi inte. Vi har redan idag skolskjuts för de elever som är berättigade till det enligt vårt regelverk. Fråga 5: Se svar fråga 4. Med vänlig hälsning, Hammarö kommun

 • HAMMARÖ KOMMUN 2017-11-24 15:41

  Hej Robert! I dagsläget har vi ännu inte gjort någon beräkning av driftskostnader men vi vet att en investering alltid belastar driftskostnaderna. Det pågår ständigt ett arbete med att se över förbindelserna för gång- och cykelvägar till och från skolorna i kommunen. Med vänlig hälsning, Hammarö kommun

 • HAMMARÖ KOMMUN 2017-11-24 15:55

  Hej Sandra! För att få svar på ovanstående frågor krävs det en stor utredning som vi i dagsläget inte har genomfört däremot vet vi redan nu att skolskjuts kommer att ske i enlighet med de regler vi redan har. Med vänlig hälsning, Hammarö kommun

 • Gunnar Nilsson 2017-12-13 22:12

  Hej Jag kan inte hitta den utredning som först gjordes och som visade att alternativ 2 var en billigare lösning. Det vore intressant att kunna jämföra den med presentationen inför omröstningen. Är den hemlig? /Gunnar

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-12-14 14:22

  Hej Gunnar! Om du vill ta del av analysen av skollokaler som SWECO har gjort får du gärna höra av dig till kontaktcenter på telefon 054-51 50 00 eller via mejl: kommun@hammaro.se för att begära ut handlingen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar