Folkomröstning skollokaler

I mars 2017 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut angående det långsiktiga behovet av skollokaler i kommunen. Inriktningsbeslutet ledde till ett folkinitiativ. Kommunfullmäktige beslutade utifrån folkinitiativet att en folkomröstning ska hållas i frågan. Vi har nu skapat en samlingssida där du kan läsa om allt som berör den kommande folkomröstningen.

På denna sida kommer all nödvändig information som du behöver att läggas ut inför folkomröstningen den 10 december 2017, som t ex lokal och öppettider för förtidsröstning, utskick av röstkort och annan information.

Bakgrund till folkomröstningen

Inriktningsbeslutet om skollokalerna ledde till ett folkinitiativ, där namnunderskrifter från invånare som ville ha en folkomröstning i frågan lämnades in till kommunalråd Per Aspengren. Efter granskning konstaterades att det fanns tillräckligt många godkända namnunderskrifter för att väcka ärendet om folkomröstning i kommunfullmäktige.

I maj drog den politiska majoriteten tillbaka inriktningsbeslutet om skollokalerna med hänvisning till att man lyssnat på den kritik mot beslutet som många av kommunens invånare framfört. Fullmäktige beslutade dock i juni att säga ja till att folkomröstning hålls. I augusti beslutade fullmäktige att folkomröstningen ska hållas den 10 december 2017.

Vad kommer man rösta om?

Fullmäktige har beslutat att folkomröstningen ska handla om två olika svarsalternativ:

Alternativ 1: Tycker du att Hammarö ska ha
En 7-9 skola på Hammarö Utbildningscenter
Bärstadsskolan F-6
Hammarlundens skola F-6
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6
Mörmoskolan F-6
Lillängsskolan F-6

Alternativ 2: Tycker du att Hammarö ska ha
En 7-9-skola på Hammarö Utbildningscenter
En 7-9-skola på Hammarlundens skola
Bärstadsskolan F-6
Hammarlundens skola F-6
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6
Mörmoskolan F-6
Lillängsskolan F-6

Det kommer även att finnas möjlighet att rösta blankt, det vill säga att inte ta ställning i frågan.

Hur fungerar en folkomröstning?

En folkomröstning är rådgivande inför det beslut som kommunfullmäktige kommer att fatta i den aktuella frågan. Ett högt deltagande i folkomröstningen är viktigt för att fullmäktige ska få en rättvisande bild av hela befolkningens inställning i frågan. Därför är det mycket viktigt att du som röstberättigad i Hammarö kommun går och röstar den 10 december. Det kommer att finnas möjlighet att förtidsrösta 15 dagar före omröstningsdagen. Om du på grund av exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte har möjlighet att ta dig till ett röstmottagningsställe, så finns det möjlighet att budrösta. 

Sidan uppdaterad: 2018-07-19