Utmärkelser & nomineringar

2016

Ett jämställt Värmland

 

Hammarö kommun blir en del av Länstyrelsens i Värmlands satsning Ett jämställt Värmland. Kommunen anger i ansökan att alla, oavsett kön eller bakgrund, ska ha lika möjligheter till trygga levnadsförhållanden och en god hälsa.                 

2015

Fjärde tryggaste kommun

Hammarö fortsätter vara i Sverigetopp när det gäller trygghet och säkerhet. Hammarö hamnar på fjärde plats i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser bland 290 kommuner.

Företagarkommun

Hammarö är årets företagarkommun i Värmland och femte bäst i landet. Det är Företagarna och UC som mätt tillväxten bland aktiebolag i Sveriges alla kommuner. Mätningen gäller alltså företagens tillväxt och baseras på variabler som omsättning, resultat, nettoförändring av antalet aktiebolag och kreditvärdighet. 

Skolkommun

Enligt årets rankning i Lärarförbundets årliga mätning är Hammarö kommun bästa skolkommunen i Värmland och femte bästa kommunen i Sverige.Till grund för utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun ligger ett antal kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat, exempelvis utbildade lärare, lärartäthet och andel elever som är godkända i alla ämnen i skolår 9.

2014

Femte tryggaste kommun

Hammarö fortsätter vara i Sverigetopp när det gäller trygghet och säkerhet. Hammarö hamnar på femte plats i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser bland 290 kommuner.

Miljöranking

Hammarö klättrar och hamnar mycket glädjande på 29:e plats i årets miljöranking bland landets 290 kommuner. Det är näst bäst i Värmland. Miljöarbetet ger resultat! Det är MiljöAktuellt som genomför rankingen.

Hammaröborna är nöjda med kommunen

Mycket god service och en kommun man kan rekommendera till andra är betyget som Hammaröborna ger Hammarö kommun i Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning. På Hammarö är det 98 procent av de tillfrågade som kan tänka sig att rekommendera Hammarö som en plats att flytta till, det är sjätte plats i landet. Och vi hamnar på en mycket fin femte plats i Sverige när Hammaröborna får bedöma den kommunala servicen. Betyget blir 74 av 100, och då räknas 75 som ett mycket bra betyg.

Öppna jämförelser grundskolan

I årets sammanställning av grundskolan i Öppna Jämförelser från SKL syns det att tidigt stöd ger resultat. I årskurs 6 rankas Hammarö kommun på första plats i nationella prov i matematik och engelska. I svenska som nummer 9 i landet. I den sammanvägda rankningen är Hammarö på plats 21 tack vare sina goda resultat och låga kostnader. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är hög, där är vi på plats 9 i landet med nästan 96 % av lärarna.

2013

Skolkommun

Enligt årets rankning i Lärarförbundets årliga mätning är Hammarö kommun bästa skolkommunen i Värmland och femte bästa kommunen i Sverige.Till grund för utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun ligger ett antal kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat, exempelvis utbildade lärare, lärartäthet och andel elever som är godkända i alla ämnen i skolår 9.
I Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser för grundskolan hamnar Hammarö på en fin femte plats i Sverige.

Näst bästa tillväxtkommun i Värmlands län 

Kreditupplysningsföretaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. De företag i de vinnande kommunerna som har ökat sin omsättning, ökat antalet anställda och går med vinst tilldelas ett diplom som visar att de är ett av de aktiebolag som bidrar i kommunerna med Bästa Tillväxt 2013.

Sveriges näst billigaste hemtjänsttimme

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom äldre- och handikappomsorg. KPB bygger på avidentifierade individdata, vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. 2013 hade Hammarö kommun den näst lägsta kostnaden per beviljad timme i landet. 334 kr/timme och medel lång på 434 kr/timme.

Hammarö toppar miljöbilsranking

Tack vare miljömedvetna Hammaröbor som värnar vår gröna ö var det Hammarö som hade högst andel nyregistrerade miljöbilar 2013. Hela 21,3 procent av de nyregistrerade bilarna på Hammarö under 2013 var miljöbilar. Genomsnittet för hela Sverige var 10 procent. Statoils Miljöbilsranking omfattar samtliga bilar som nyregistrerats och baseras på statistik från Trafikanalys.

En fortsatt trygg kommun

Hammarö fortsätter vara i Sverigetopp när det gäller trygghet och säkerhet. Hammarö hamnar på sjunde plats i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser bland 290 kommuner.

Bäst på att fika Fairtrade 

Under Fairtrade Fokus-veckorna genomfördes Faritrade Challange, en fikautmaning i Sverige. Genom allt fika som vi på Hammarö rapporterade in till www.fairtradechallenge.se blev vi placerade på första plats när det gäller antal fika per capita. Vi var helt enkelt bäst i Sverige!

Hammaröborna mår bäst i Värmland 

Den senaste undersökningen från Landstinget, Liv och hälsa visar toppresultat bland invånare i Hammarö kommun. Hela 87 % av de tillfrågade har uppgett att de mår bra/mycket bra i jämförelse med snittet i Värmland som ligger på 80 %. Även barnhälsoindexet visar de högsta siffrorna för barn i Värmland. Hammarö har fått ett index på 90

2012

En av Sveriges bästa skolkommuner

Vi är stolta över att vara Sveriges näst bästa och Värmlands bästa skolkommun.

Tredje tryggaste kommun 

Statistik visar att Hammarö är Sveriges tredje tryggaste kommun! Vi har ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete, få anmälda brott per 1000 invånare och bra krisberedskap. Allt enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

Årets bibliotek

Hammarö bibliotek ingår i samarbetet Bibliotek Värmland som fick utmärkelsen Årets bibliotek på mässan Bok och bibliotek i Göteborg. Utnämningen till Årets bibliotek görs av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Bibliotek Värmland är ett samarbete mellan sexton kommunbibliotek och andra offentliga bibliotek på sjukhus och på Karlstads universitet. 

Näst bäst i Sverige på utsläppsminskning

Hammarö är näst bäst i Sverige på utsläppsminskning! Det visar en rapport från Fores som rankar Sveriges 290 kommuner. Fores har vägt samman tre faktorer i sin kommunrankning: kommunernas utsläppsminskningar sedan 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person. Utbyggnaden av fjärrvärme är en bidragande orsak till minskningarna. 

Bästa boendet i Värmland 

Åter igen har Hammarö kommun utsetts till Värmlands bästa boendekommun av Sveriges nyhetsmagasin Fokus. Vi har dessutom klättrat 18 placeringar och är nu nummer 28 av landets bästa kommuner att bo i. Vi är bland annat den fjärde bästa ungdomskommunen i Sverige.

2011

En av Sveriges bästa skolkommuner 

Vi är stolta över att vara Sveriges fjärde och Värmlands bästa skolkommun. Lärarförbundet har sedan 2002 rankat Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen baseras bland annat på lärarnas utbildningsgrad och elevernas resultat och Hammarö är i topp som skolkommun år efter år.

Trygg kommun

Hammarö är Sveriges sjunde tryggaste kommun enligt Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet som görs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Bäst i Sverige på miljöbilar 

Det var på Hammarö som flest andel nya miljöbilar registrerades under 2011. Drygt hälften av alla nya bilar, 54,8 procent, var en miljöbil. Bra för miljön i skärgårdskommunen Hammarö. Undersökningen gjordes av organisationen Gröna Bilister.

Näst bästa ungdomskommunen

Hammarö är nästa bästa kommun att bo i om man är ung i Sverige! Detta enligt magasinet Fokus årliga ranking. Totalt sett hamnar Hammarö på 46:e plats bland Sveriges 290 kommuner. I kategorin Att vara ung har man tittat på faktorer som exempelvis fritidssysselsättning, lärartäthet, hur lätt unga har att få jobb, psykisk hälsa och bruk av alkohol och tobak.  

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar