Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningens verksamhetsområde är att ansvara för kommunens förskola, grundskola, kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek. Inom dessa verksamheter ryms också skolbarnsomsorg, skolskjutsverksamhet, familjedaghem, familjecentral och fritidsgårdar.     

Sidan uppdaterad: 2020-05-05