Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningens verksamhetsområde är att ansvara för kommunens förskola, grundskola, kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek. Inom dessa verksamheter ryms också skolbarnsomsorg, skolskjutsverksamhet, familjedaghem, familjecentral och fritidsgårdar.    

Sidan uppdaterad: 2018-07-19 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar