Hammaröbostäder

AB Hammaröbostäder är ett aktiebolag som ägs av kommunen. Hammaröbostäder äger cirka 830 lägenheter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler. 

Bolagets styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Styrelsen har till uppgift att följa bolagets utveckling och finansiella ställning, fastställa strategier, affärsplaner och budgetar samt finansiella rapporter. Personalstyrkan består av vd och 5 tjänstemän. 

Vår vision är att erbjuda Värmlands bästa livsmiljö!  

Sidan uppdaterad: 2020-05-04