Hammarö Energi

Hammarö Energi AB är ett aktiebolag som ägs av kommunen och som förser Hammaröborna med fjärrvärme. Fjärrvärme är ett resurssnålt och miljövänligt uppvärmningssätt för din bostad eller för din arbetsplats. Ur ett ekonomiskt perspektiv är fjärrvärme det självklara alternativet till el- eller oljeuppvärmning av värme- och tappvarmvatten. Prisutvecklingen för uppvärmnings- och underhållskostnader under senare tid gör fjärrvärmen till det naturliga valet.                         

Sidan uppdaterad: 2020-05-04