Kommunala bolag

Hammarö kommun har två kommunala bolag.
  • Hammarö Energi AB
  • AB Hammaröbostäder 

Bolagen har egna styrelser utsedda av kommunfullmäktige.  

 

 

Sidan uppdaterad: 2020-05-06