Kommunala bolag

Fakta

Hammarö kommun har två kommunala bolag: Hammarö Energi AB och AB Hammaröbostäder. Bolagen har egna styrelser utsedda av kommunfullmäktige.  
 
Sidan uppdaterad: 2020-08-03