Servicenämnden i korthet

18 december 2018

Under dagens möte, 18 december 2018, behandlades bland annat följande frågor:

Justering av kostenhetens prislista vid försäljning av måltider inför kalenderår 2019
I uppföljning av inköp ses en märkbar ökning av livsmedelspriset med 5 % sedan november 2017. Med detta som bakgrund har innehållet på kostenhetens prislista setts över. Se bilaga för föreslagna nya priser.

Beslut
Servicenämnden beslutar att ny prislista enligt bilaga verkställs januari 2019.

 

Lokala trafikföreskrifter centrumhållplatsen
Servicenämnden beslutar lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet och enkelriktad bussgata för centrumknutpunkten i Skoghall.

Beslut
Servicenämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala trafikföreskrifter enligt bilaga 1761 2018:014, 015 och 016.

Sidan uppdaterad: 2018-12-18 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar