Angående boken Kort Kjol

20 oktober 2015

Vi har förstått att Hammarö kommun upplevs ägna sig åt censur. Vi delar inte uppfattningen och tycker att det är olyckligt att vi framstår som om vi vill begränsa elevernas tillgång till litteratur. Vi har heller inte låtit föräldrars påtryckningar utgöra grunden för beslut om hur undervisningen utformas. Däremot har vi med hjälp av föräldrar fått del av vilka reaktioner som läsningen av boken lett till för vissa elever.

- Jag litar på lärare i Hammarö kommun gör professionella bedömningar om vilken litteratur som används i undervisningen och prövar vad som är lämpligt för just den elevgrupp de undervisar. Det finns inget förbud om att använda ”Kort kjol”. Däremot bedöms den inte lämplig att generellt användas i helklass på det sätt som den tidigare gjort.

Boken har använts för gemensam läsning av samtliga i årskurs 8. Det kan konstateras att boken skildrar grova övergrepp och därför kräver att läraren i varje enskild klass tar ställning till om samtliga elever i klassen har den mognad som krävs för att materialet ska vara lämpligt. Självklart ska läsning av litteratur inte vara lättsmält och enkelt men heller inte leda till att elever reagerar kraftigt och mår dåligt, vilket hänt i det här fallet. Därför kommer boken alltså inte att läsas i helklass som tidigare. Det beslutet är taget som ett resultat av omsorg om alla elever.

Vi delar uppfattningen om att det är en mycket viktig fråga som skildras i denna bok.

Maria Kjällström

Chef för bildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2015-10-20 3 kommentarer

Kommentarer

  • Janne Hesselstedt 2015-10-23 00:11

    Just läst boken. Det är en bra bok. Det behöver sägas. Trots den hemska händelsen och dess följder finns ett ljus i boken,en öppning. Vore synd om den nu uppkomna situationen leder till att man inte läser den.

  • Karin 2015-11-05 07:07

    Men är det inte bra om man läser just svåra böcker i sällskap med vuxna? Hur tänker man på att "må dåligt" genom litteratur? Är det något man bör undvika eller ett sätt att bearbeta en svår verklighet?

  • HAMMARÖ KOMMUN - Maria Kjällström, chef bildningsförvaltningen 2015-11-09 11:26

    Hej Karin! Självklart ska läsning av litteratur inte vara lättsmält och enkelt men heller inte leda till att elever reagerar kraftigt och mår dåligt, vilket hänt i det här fallet.

Skriv en kommentar