Information om budgetprocessen i Hammarö kommun

8 november 2018

Vi står inför stora utmaningar i kommunen och för närvarande pågår en process för att ta fram budget för 2019. Den politiska majoriteten i Hammarö har lagt ut preliminära ramar till respektive nämnd i kommunen. De preliminära ramarna innebär en neddragning med 5 %. En preliminär ram innebär att nämnden ska jobba med att ta fram övergripande åtgärder som behöver vidtas för att komma i ram.

Under november pågår intern facklig samverkan samtidigt som de politiska nämnderna beslutar utifrån verksamheternas besparingsförslag vilka åtgärder som ska beslutas. Efter det kommer budgetberedningen, utifrån den information man fått från nämnderna kring åtgärder, att lägga ett förslag till budget till kommunstyrelsen. Detta beslut måste, enligt kommunallagen, tas i kommunstyrelsen senast 30 november. Kommunfullmäktige tar sedan det formella budgetbeslutet 17 december.

Sidan uppdaterad: 2018-11-08 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar