Bildningsnämnden i korthet

13 februari 2018

Under gårdagens möte, 12 februari 2018, behandlades bland annat följande frågor.

Gallring av nationella prov i ämnena naturorienterade ämnen (NO) och samhällsorienterade ämnen (SO)

I bildningsnämndens gällande dokumenthanteringsplan finns gallringsregler för nationella prov i ämnena svenska, matematik och engelska.
Bildningsförvaltningens skoladministratörer har inkommit med önskemål om gallring av nationella prov i naturorienterande ämnen (NO) och samhällsorienterade ämnen (SO).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt arkivariens yttrande.


Synpunkter andra halvåret 2017

Bildningsförvaltningen har sammanställt inkomna synpunkter under andra halvåret 2017. Bildningsförvaltningen har tagit emot 11 synpunkter, varav merparten har varit klagomål.

Beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter för andra halvåret 2017.

Sidan uppdaterad: 2018-02-13 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar