Kvalitet & resultat

Hammarö kommun har under många år arbetat systematiskt med kvalitets- och utvecklingsfrågor som en viktig del för att svara upp mot invånarnas krav på en bra kommunal service. Detta utvecklingsarbete har lett till en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt effektiviseringsarbete och en hög kvalitet på de kommunala verksamheterna.                       

Under Kvalitet & Resultat kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete och ta del av resultat från olika undersökningar och utvärderingar. Här finns möjlighet att jämföra kvaliteten i Hammarö kommuns verksamheter med andra kommuners verksamheter. Du får även information om vad du kan förvänta dig när du använder kommunala tjänster genom att ta del av våra servicedeklarationer.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-19 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar