Kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I KKiK har man tagit fram cirka 40 olika mått för att beskriva och jämföra de deltagande kommunernas kvalitet och effektivitet utifrån följande tre mätområden: 

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

2007 genomfördes den första KKiK-undersökningen tillsammans med 41 kommuner, och numera deltar cirka 260 av landets 290 kommuner i KKiK. Hammarö kommun tar varje år fram en egen resultatrapporter utifrån SKR:s KKiK-rapport som beskriver kommunens resultat; dels i jämförelse med andra deltagande kommuner, och dels jämfört med Hammarö kommuns tidigare resultat i KKiK.

I PDF-filerna i högerspalten kan du ta del av Hammarö kommuns resultasrapporter från år 2008 och framåt.   

Sidan uppdaterad: 2020-01-23 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar