Socialnämndens arbetsutskott*

När:
15 april 13:00 - 17:00
Plats:
Planrummet