Revisionsrapporter 2014

Revisorernas granskningar av kommunens verksamheter kommuniceras med ansvarig nämnd eller styrelse genom skrivna rapporter, skrivelser och genom muntliga överläggningar.

Rapporter

Följebrev som tillhör de olika rapporterna är de förtroendevalda revisorernas skrivning och anger ofta ett uppdrag eller motsvarande till berörda nämnder.  

Revisionsrapport Anläggningsredovisning hösten 2014 (pdf)

Missiv Anläggningsredovisning hösten 2014 (pdf)

Missiv Fordonsekonomi och fordonshantering hösten 2014 (pdf)

Revisionsrapport Vårdkedjor och läkemedel för äldre (pdf)

Missiv Vårdkedjor och läkemedel för äldre (pdf)

Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel (pdf)

Skriftliga rapporter från revisorerna eller från revisorernas biträden är offentliga handlingar när de inkommit till kommunen.

Kontakt

Vill du ha information om tidigare års revisionsrapporter, kontakta kommunstyrelsens registrator Elizabeth Johansson.
Telefonnummer: 054 - 51 52 24
Mejladress: kommunstyrelsen@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2020-08-05