Revisionsrapporter 2014

Revisorernas granskningar av kommunens verksamheter kommuniceras med ansvarig nämnd eller styrelse genom skrivna rapporter, skrivelser och genom muntliga överläggningar.

Följebrev som tillhör de olika rapporterna är de förtroendevalda revisorernas skrivning och anger ofta ett uppdrag eller motsvarande till berörda nämnder.  

Skriftliga rapporter från revisorerna eller från revisorernas biträden är offentliga handlingar när de inkommit till kommunen.

Vill du ha information om tidigare års revisionsrapporter, kontakta kommunstyrelsens registrator, Elizabeth Johansson på 054 - 51 52 24 eller 
kommunstyrelsen@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar