Revisionen

Revisionens ansvar
I varje kommun finns det revisorer som är valda av fullmäktige. Deras uppgift är att kontrollera att vår verksamhet bedrivs ändamålsenligt.
Kommunfullmäktige prövar och beslutar årligen om nämnder, styrelser och enskilda politiker ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorernas uppdrag i kommunen syftar till att ge fullmäktige underlag vid denna ansvarsprövning. 

Hur går granskningen till?
Den årliga granskning av varje styrelse och nämnd omfattar flera steg och delar. Revisionen följer verksamheten under revisionsåret.

Detta sker genom:
- möten med nämnderna
- ta del av de grundläggande dokument, ärenden och beslut
Därefter bedömer revisionen om styrelsen eller nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om den egna interna kontrollen fungerar.

Revisionen granskar även:
- att fullmäktiges och nämndens egna beslut genomförs
- att mål och syften uppnås
- att system och rutiner tillämpas och används på avsett sätt
En granskning av årsredovisningen och delårsrapporten sker varje år.
Den årliga granskningen innebär att revisionen på liknande sätt följer, bedömer och granskar ledningen och styrningen av kommunen.

Fördjupad granskning
Vid behov genomförs fördjupade granskningar. Det kan vara exempelvis kvalitet på ett äldreboende, mobbning i grundskolan eller miljötillsyn. Fördjupad granskning kan också behövas för att bedöma funktioner såsom upphandling, ekonomistyrning, personalfunktion eller IT-enhet.

Revisorerna i Hammarö kommun biträds för närvarande av konsult- och revisionsföretaget KPMG. 

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 5 kommentarer

Kommentarer

 • Berit hellholm 2017-02-27 14:48

  Var finns uppgifter om revisorerna i högre spalten under ledamöter 2015-2019?

 • HAMMARÖ KOMMUN Hasse, kommunvägledare 2017-02-27 16:29

  Hej Berit! Vi får kika på varför inte länken fungerar. Tillsvidare hittar du dem via Påverka-kontakta din politiker-nämnder-revisionen. Skickar även med en länk som du kan följa. http://fms.hammaro.se:8082/ Med vänlig hälsning Hasse, kontaktcenter

 • Berit Hellholm, sekreterare i revisionen 2018-11-10 21:53

  Hej! Vore tacksam om vår sida uppgraderades med våra granskningar efter år 2014, vår nya ledamot Roland Stridh samt på anslagstavlan vårt protokoll om fyllnadsvalet. Kjell Andersson har alla uppgifter. Mvh. Berit Hellholm

 • HAMMARÖ KOMMUN Hasse, kommunvägledare 2018-11-12 08:25

  Hej Berit! Det fixar vi. Tack för att du gjorde oss uppmärksamma på det. Med vänlig hälsning Hasse, kontaktcenter

 • BERIT HELLHOLM 2018-11-19 16:39

  STORT TACK FÖR HJÄLPEN! BERIT

Skriv en kommentar