Överklagan

Det finns två olika sätt att överklaga beslut.

Förvaltningsbesvär

En typ av överklagan kallas för förvaltningsbesvär och ska lämnas in till kommunen senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av beslutet. Bara den som beslutet berör kan överklaga.

Laglighetsprövning

Kommuninvånare kan också överklaga om man anser att kommunen gått utanför sina befogenheter eller brutit mot regler. Denna typ av överklagan kallas laglighetsprövning och ska göras inom tre veckor efter att beslutet fattats. 

Sidan uppdaterad: 2020-08-06