Socialnämnden

Socialnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården samt verksamheten enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Undantagen är förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Socialförvaltningen handlägger och förbereder nämndens ärenden. Varje år antar nämnden verksamhetsmål som förvaltningen arbetar efter.

Socialnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juli.   

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar