Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter och vårdtagare att få den information de behöver så att deras intressen tas tillvara i hälso- och sjukvården. Hammarö kommun samverkar kring Patientnämnden med Landstinget i Värmland.

Nämnden ska främja kontakten mellan patienter och personal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Vidare ska den rapportera iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienten/vårdtagaren.  

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar