Bildningsnämnden

Bildningsnämndens verksamhet omfattar förskola, grundskola och kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek.

Bildningsnämndens uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag leda och samordna planering och uppföljning samt fullgöra kommunens uppdrag inom nämnda områden.

Bildningsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom nämndens ansvarsområde, bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut.

Bildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juli.   

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 6 kommentarer

Kommentarer

 • Jennie Johnson 2016-05-24 23:27

  När kommer bildningsnämnden att informera och svara på frågor ang sparförslaget? /Fam Johnson, Hammarö

 • Johan Johansson 2018-02-08 11:04

  Var är 2017 års protokoll från bildningsnämnden?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-02-08 14:37

  Hej Johan! Om du klickar på bilden med klubban/hammaren i högra fältet så kommer du till den sida där protokollen finns. Välj sedan vilken nämnd du vill läsa om och välj därefter datum. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Tony Larsson 2018-03-23 08:01

  Länken under läs mer,till Bildningsnämndens ledamöter o ersättare innehåller inga namn. https://www.hammaro.se/Paverka/Hur-fattas-ett-beslut/Namnder/Bildningsnamnden/

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-03-23 11:10

  Hej Tony! Vi har uppdaterat länken så att det går att klicka sig vidare till Bildningsnämnden och sedan välja vilken förtroendevald det är du vill se kontaktuppgifter till. Tack för att du hörde av dig! Amanda, kontaktcenter

 • Camilla 2018-06-14 10:15

  Man kan fortfarande inte se vilka som sitter med i bildningsnämden när man klickar på länken.

Skriv en kommentar