Särskild olycksfallsförsäkring

Särskild olycksfallsförsäkring för brukare i Hammarö kommuns verksamhet finns tecknad hos Protector. Olycksfallsförsäkringen gäller åren 2020 till och med 2022.

Försäkring dygnet runt:

  • Elever, barn, ungdomar i kommunens förskole- och skolverksamhet inklusive  externa kooperativ.
  • Personer i familjehem, fosterhem eller kontakthem.
  • Omsorgstagare inom kommunen.
  • Personer i ungdomsboende.
  • Asylsökande.


Försäkring under verksamhetstid:

  • Arbetslösa ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
  • Personer i arbetsträning/yrkesintroduktion.
  • Deltagare i Samspelet.

Med olycksfall menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Om du behöver göra en skadeanmälan gå in på Protectors hemsida och registrera din anmälan.

Försäkringsnummer: 412117-5.1
Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se (tryck Anmäl skada, Person och sedan skadeanmälan)
Telefon för frågor: 08-410 637 00
E-post för frågor: skador@protectorforsakring.se
Preskriptionstid: Anmälan måste göras senast 10 år från datumet för olyckstillfället.  

Sidan uppdaterad: 2020-09-17