Skatter

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter. I Hammarö kommun är kommunalskatten 21,62 kronor för varje intjänad hundralapp under 2019, vilket är oförändrat i jämförelse med 2018.
(Dock har en skatteväxling med Region Värmland skett under 2019 så att skatten för Hammarö kommun ändrats från 22,10 till 21,62 kronor.) 
    

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar