Budget

Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget för kommande år.

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I treårsbudget anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd samt de av kommunfullmäktige fastställda målen.        

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar