Råd för funktionshinderfrågor

Råd för funktionshinderfrågor, RFF, behandlar frågor som rör personer med funktionsnedsättning och deras situation i samhället. RFF i Hammarö består av representanter från olika handikapporganisationer samt politiker från kommunens olika nämnder.

Råd för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ till kommunens nämnder och styrelser. I rådet behandlas frågor om tillgänglighet och annat som rör funktionshindrades situation i kommunen.

Rådet sammanträder cirka fyra gånger om året. Till rådet finns en referensgrupp som samlar in och förbereder frågor från de olika handikapporganisationerna.  

Ta del av protokollen via denna länk.

Kontakt: 
Sara Persson
054-  51 50 00
sara.persson@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2018-07-19 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar