Råd för funktionsrätt

Råd för funktionsrätt, RFF, behandlar frågor som rör personer med funktionsnedsättning och deras situation i samhället. RFF i Hammarö består av representanter från olika handikapporganisationer samt politiker från kommunens olika nämnder.

Råd för funktionsrätt är ett rådgivande organ till kommunens nämnder och styrelser. I rådet behandlas frågor om tillgänglighet och annat som rör funktionshindrades situation i kommunen.

Rådet sammanträder cirka fyra gånger om året. Till rådet finns en referensgrupp som samlar in och förbereder frågor från de olika handikapporganisationerna.  

Ta del av protokollen via denna länk.

Kontakt: 
Ulrika Johansson
Vik.nämndsekreterare
054-  51 52 16
ulrika.johansson@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2020-05-06