Pensionärsrådet

För att stärka pensionärers inflytande över alla frågor som rör äldre finns ett kommunalt pensionärsråd, KPR. Rådet består av representanter från PRO och SPF samt politiker från kommunstyrelsen och socialnämnden.

Rådet sammanträder cirka fyra gånger om året. 

Ta del av protokollen via denna länk.

Kontakt: 
Ulrika Johansson
Vik. nämndsekreterare
054-  51 52 16
ulrika.johansson@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2020-05-06