Förslag till Hammarö kommun

Vem får framföra ”Förslag till Hammarö kommun”?
Alla som är folkbokförda i Hammarö - det finns alltså ingen åldersgräns och även barn och ungdomar är välkomna att lämna förslag.                  

Vad kan förslaget handla om?
Ett förslag till Hammarö kommun ska handla om frågor som kommunen har ansvar för, men får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Inte heller får förslaget ha exempelvis en rasistisk eller odemokratisk innebörd eller strida mot någon lag eller författning. Det bör utmynna i ett konkret förslag.

Vilka krav ställs på ett ”Förslag till Hammarö kommun”?
Förslaget ska vara skriftligt, vara undertecknat samt försett med namnförtydligande, adress och telefon samt tydligt märkt ”Förslag till Hammarö kommun”. Det är inget som hindrar att flera personer står bakom ett förslag. Ditt förslag skickar du till:
Hammarö kommun
Kommunstyrelsens kontor
Box 26
663 21 Skoghall

Hur är beslutsgången?
Kommunstyrelsens kontor ser till att frågan omgående hamnar hos dem som har ansvar för just den fråga som förslaget handlar om. Förslagsställaren får omgående en bekräftelse med ett meddelande om vem inom kommunen som får hand om frågan. Svar på förslagen ska lämnas så snart som möjligt och senast inom tre månader. 

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 5 kommentarer

Kommentarer

 • Birgitta Adoengren 2016-10-03 12:01

  Hej ! Vill höra om det tagits upp om att förbättra belysningen vid Jakobsbergs bron. På Hammarösidan är det väldigt mörkt. Cyklar där varje dag till mitt jobb i Karlstad. När man kommer från Karlstadhållet så är det svårt att se om det skulle ligga något på vägen som är lätt att cykla på. Det känns otryggt också och stå i mörkret och vänta på grönt ljus åt andra hållet. Oftast blir det att man chansar och cyklar för rött ljus. Tacksam om ni ser över detta. Mvh Birgitta Aspengren .

 • Peter Berglund 2016-12-20 14:06

  Jagskulle vilja önska alla hammaröbor en God Jul och Ett Gott Nytt År. Samtidigt vill jag tacka Siv Gidlöf för hennes tid i kommunen och välkomna Per Aspengren.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-12-21 16:16

  Hej Peter! Detsamma! Vi hoppas att du får en riktigt fin jul och ett gott nytt år. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Cathrin Gunnesby 2017-10-31 18:11

  Hej! Skulle önska att det kom upp en orienteringstavla över Ålvägens område. VI flyttade hit från Båtvägen för fyra år sedan och har många gånger förundrats över den totalt ologiska numreringen av husen. Vi har guidat både vänner och obekanta, likväl varubilar och taxibilar antingen per telefon eller på plats, när de inte hittat det hus som de ska besöka. Detta har också lett till många gånger att bilar kör via gång-/cykelvägar för att nå rätt, när de blivit så frustrerade efter att ha letat länge. Det skulle vara enkelt att t.ex. montera en tavla i början av Ålvägen, vid lekparken till höger i uppförsbacken. Trots att googlemaps finns så verkar alltså problemen kvarstå kring detta - det är inte lätt att hitta rätt hus på Ålvägen, i alla fall inte på området till vänster om huvudvägen efter uppförsbacken! Med förhoppning om en orienteringstavla! Cathrin

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-11-01 09:45

  Hej Cathrin! Tack för att du delar med dig av din synpunkt! Vi för den vidare som förslag till ansvarig förvaltning. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar