Dialog & påverkan

Här kan du som Hammaröbo få information om hur du kan påverka och skapa dialog med Hammarö kommun. Här finns sidor som bland annat handlar om hur du kan ge förslag till kommunen, lämna synpunkter samt hur Hammarö kommun arbetar med sociala medier.  

Sidan uppdaterad: 2020-05-06 70 kommentarer

Kommentarer

 • Elisabeth Anderssonhar varit både 2017-09-18 20:28

  Hej,numera är det ju så vanligt att vi sorterar våra sopar men varför har vi på Hammarö inte sortering av kökssopor, det pratas ju om att vi slänger så mycke mat.I flera kommuner både på landet och i större städer som jag varit i har dom under köksbänken möjlighet att sortera.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-09-19 08:54

  Hej Elisabeth! Kommunen har i år tagit ett beslut om att införa optisk sortering av kärlavfall i samarbete med Kil, Forshaga och Grums kommuner. I detta kommer utsortering av matavfall ingå. Om allt går som vi hoppas kan insamlingen komma igång 2019. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Kjell 2017-09-30 16:34

  Hej! vad blev det för resultat av de förslag ni fick in angående gamla Skoghalls vägen, har kommun några egna förslag? är det bara Hammarö kommun länsstyrelsen säger nej till? Karlstads kommun klipper å röjer efter sina vägar. vem står för notan om någon gren eller trä råkar ramla ner över någon eller några?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2017-10-03 14:15

  Hej Kjell! Det gäller samma regelverk för vägunderhåll för både Trafikverket, Karlstad kommun och Hammarö kommun. Som väghållare får vi röja efter vägen även om det är ett Natura 2000 område. Men röjning är känsligare och vi kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen för vissa åtgärder. Kommunen har tittat på flera olika alternativ för hur gång- och cykeltrafik skall kunna bli säkrare utefter Karlstadsvägen. Några direkt nya förslag kom inte in från allmänheten. Frågan var uppe i servicenämnden förra veckan och vi kommer att informera om planerna senare. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Liselotte Ljungberg 2018-04-09 15:12

  Efter att ha varit bortrest nästan 3månader återkommer jag till Hammarö och vad har hänt?. Ingenting! Hur länge skall denna ruin, vilket är porten till kommunen för många, stå kvar? Hur länge skall våra små barn behöva passera detta varje dag på väg till skolan? Skandal är ordet. Hur ska ni kunna styra en kommun, det är ju valår, när ni inte kan sanera nedbrunna hus eller skolor på flera år? Även politiker och tjänstemän på kommunen passerar väl dessa platser ibland och ser eländet. Eller bor alla i Skoghalls centrum o håller sig där? Undrar vad Kenneth Johansson tänkte när han var på besök, eller fick han åka en annan väg! Beklämmande

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-04-10 08:44

  Hej Liselotte! Tack för din synpunkt. Vi registrerar den och skickar den vidare till kommunstyrelsen så att de blir medvetna om dina tankar rörande det hela. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-04-10 16:00

  Hej igen! Vi har fått svar från Kommunstyrelsen som meddelar att de igår tog ett beslut om rivning av olika byggnader och kommer att gå ut med en upphandling av rivningsentreprenör. Så fort det är klart kommer en rivning av byggnader på Hammarö att bli av. Det är naturligtvis tråkigt att det tagit så lång tid men det beror delvis på att det är en försäkringsfråga vilket innebär att det inte går att riva byggnaderna på en gång utan det hela måste ske efter en process. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Maria 2018-05-10 20:21

  Har senaste tiden mött 3 olika "Hammarö kommunbilar" där personen har kört bil och pratat i mobiltelefon. Har man inte handsfree i bilarna? Samma lag gäller för alla!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-05-11 11:48

  Hej Maria! Vår personal ska precis som alla andra använda sig av handsfree när de pratar i telefon när de kör bil. Vi arbetar kontinuerligt med frågor som berör vikten av att personalen inom kommunen följer trafikregler när de färdas i tjänsten. När det kommer nya trafikregler går vi ut med information till berörda. Ett exempel är den nya trafikregeln som innebär att du inte får använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Sten Skalare 2018-05-17 17:55

  Nu har jag läst tömningschemat en gång till och där står ju att det gäller från v 21 och det är v 20 nu. Det betyder ett glapp på 3 v. En granne ringde och ville ha tömt men då skulle det kosta extra sa man.

 • Anne-Christine Jonasson 2018-05-18 23:50

  Finns tydligen kråkor som anfaller här i Skoghall! Var med i dag om en otäck händelse där jag blev jagad och attackerad i huvudet av en aggressiv kråka! Aldrig varit med om något liknande tidigare!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-05-21 10:06

  Hej Sten! Hör gärna av dig till kontaktcenter på telefon: 054-51 50 00 så hjälper vid dig genom att beställa en extra tömning utan extra kostnad. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Kjell 2018-06-12 08:27

  har vi fått en ny sopstation nere vid Lunnevi mellan IFKs stugor?

 • Kjell 2018-06-19 08:45

  väntar på svar!

 • HAMMARÖ KOMMUN- Jessica Kommunikatör 2018-06-19 16:24

  Hej Kjell! Tack för att du hör av dig. Det är ingen ny sopstation vid Lunnevi. Hälsningar Jessica, kommunikatör

 • Kjell 2018-06-20 09:40

  vad kallar du det som ligger mellan IFKs hus vid Lunnevi , pallar som står mot husväggen som är en stor brandfara, gamla sten plattor å andra tippmassor.

 • HAMMARÖ KOMMUN- Jessica Kommunikatör 2018-06-20 15:00

  Hej igen Kjell! Vi skickar det vidare till serviceförvaltningen i kommunen som får åka ut och kolla på platsen. Tack för att du hörde av dig. Hälsningar Jessica, kommunikatör

 • Inga-Lill Söderlund 2018-07-01 11:09

  Hej! Har nu bott i snart 20år på gamla mörmogärdet och vid flera tillfällen påpekat och undrat varför det är så svårt att sätta upp hinder så att biltrafiken ej använder gång o cykelvägen som genväg och vändplan? Det är väg för förskola, öppen förskola, barnmottagning på Mörmo gård och skolväg till Mörmoskolan.Var ute och cyklade förbi vid Kilenegården och där i skogen fanns det 2 svängbomshinder??? Den svängbom som sattes upp nere vid Spelvägen är trasig och så går det att gena över gräset??? MVH Inga-Lill Söderlund

 • Kjell 2018-07-02 09:20

  väntar på svar!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-07-02 10:34

  Hej Inga-Lill! Tack för att du hör av dig! Vi skickar din synpunkt vidare till ansvarig för trafikhinder. Vi är just nu i sommartider vilket gör att handläggning av ärenden tar lite längre tid än vanligt. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Patrik Willard 2018-08-07 14:27

  Hej! Är ofta ute på hundpromenad i området Gunnarskär, Hammar & Mörudden. Jag tycker att området har blivit alltmer nedskräpat under senare tid. Noterar att på Mörudden, som är en stror samlingspunkt under sommaren, endast har en soptunna som finns ut mot badbryggorna. De tre kärlen som tidigare stod vid badviken har helt sonika plockats bort, varför? En hel del nedskräpning sker även i området kring våra busshållsplatser, hur kommer det sig att det i alla fall vid både Segelvägen och Möruddens hållplatser saknas sopkärl helt. Frågan är också hur och när städning i vår natur sker, promenera längs vägarna så kan ni bilda er en uppfattning om hur stora mängder skräp som ligger ute i vår kommun. Det är irriterande och trist! Försöker själv att plocka upp en del skräp under mina promenader men det behövs verkligen göras en större insats än så och jag hoppas att ni kan hjälpa till att förbättra situationen?

 • Kjell 2018-08-09 18:48

  väntar på svar!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-14 13:28

  Hej Patrik! Tack för din synpunkt! Vi skickar den vidare till berörd personal vid serviceförvaltningen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Kjell 2018-09-05 12:13

  väntar fortfarande på svar, är detta en känslig fråga eftersom ja inte får något svar?

 • Aina Carlhed 2018-09-07 09:04

  Har fått förkryssade valsedlar(Centerpartiet) i min brevlåda - detta kallar jag otillbörlig påverkan.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-09-07 13:41

  Hej Aina! Kommunen skickar inte ut valsedlar till privatpersoner. Hör gärna av dig till Centerpartiet för att lämna din synpunkt angående hanterandet av förkryssade valsedlar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Aina Carlhed 2018-09-07 14:15

  Tänkte mig detta som en upplysning.Centerpartiet sitter ju,vad jag vet,i Kommunfullmäktige. Kommunen kanske borde införa en gemensam(alla partier)policy för hur valkampanjer ska utföras.

 • Niklas Oscarsson 2018-09-10 19:21

  Hej. Har sett att det kommit upp stolpar och nummer bakom vår tomt på lövnäs, kvistvägen, och blir lite fundersam på anledningen? Får erkänna att jag blir lite orolig för att komunen skulle valt att bygga bort den tunna skogsremsa som är vårt enda ljudskydd från lövnäsleden.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-09-11 13:04

  Hej Niklas! Det har gjorts en geoteknisk utredning med borrprov där då vi har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Kjell 2018-09-20 19:50

  väntar på svar

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-09-21 10:22

  Hej Kjell! Har nog blivit en missuppfattning att du fått ett muntligt svar på din fråga vi ber om ursäkt för det. Som vi uppfattat saken så är det någon som tillfälligt lagt upp en del material men att det ska tas bort. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Kjell 2018-09-21 10:34

  tack !

 • Marie Camara 2018-10-01 11:33

  Hej vad kul att ni förbättrar parken på lövnäs , hoppas på ny asfalt på gångstigen runt gräsmattan och gatulampor så vi kan utnyttja det även på kvällen och vintertid . Mina hundar älskar att springa och busa där . Vad är era planer ?

 • Jocke 2018-10-02 19:25

  Fortfarande många gatlampor runt lunden som inte funkar så snart får man väl sätta upp egna så man se var man går

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-10-03 11:33

  Hej Jocke! De håller på att jobba fram en lösning på gatubelysningen vid Lunden. Problemet nu är att de lampor som passar till befintliga stolpar inte längre tillverkas då de innehåller kvicksilver. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-10-04 09:06

  Hej Marie! Nu i höst kommer gamla buskage rensas bort i Lövnäsparken. Under 2020 kommer ett större arbete starta som innebär att lekparken ska byggas om till en generationsmötesplats med mer lekutrustning för alla åldrar. Det kommer även att bli fler sittytor för att göra lekparken till ett fint utflyktsmål och utsmyckning i form av planteringar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Bengt Grude 2018-10-18 13:28

  Det känns märkligt att Hammarö Kommun gör sådana fel så att man måste dra om vägen till Lillängshamnen. Nu är det så att vi som bor i närheten gillar vad som gjorts kring området. Det är många som gillar trädäcket, gångvägen ovanför och de blomsterarrangemang som finns. Ska nu detta tas bort för att någon på kommunen räknar fel. Mitt förslag erbjud Peab att de får annan markyta i närheten. Jag och många med mig vill behålla det fina som redan finns i Lillängshamnen.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-10-19 10:02

  Hej Bengt! I en dialog med Peab kommer vi att göra en förändring av vägen med utgångspunkt att skapa en så bra lösning som möjligt både utsmyckningsmässigt och funktionsmässigt. Vi är övertygade om att det kommer att gå att rätta till situationen på ett bra sätt. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Göran Larson 2018-11-08 14:40

  Det är dags att sätta upp viltstängsel mellan Mörmorondellen och Nolgård. Är det Hammarö kommun eller Trafikverket som äger uppgiften?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-11-09 11:05

  Hej Göran! Vägen sköts om av Trafikverket så du får gärna kontakta dem om ditt önskemål. Du når Trafikverkets kontaktcenter på telefon: 0771-921 921. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Göran Larson 2018-11-09 11:20

  Så Hammarö kommun känner inte att man behöver ta något ansvar, fast det sker så många olyckor med djur där? Möjligen att jag tycker att någon som ansvarar för vägar i kommunen - ex serviceförvaltningen - kan ringa rekommenderat telefonnummer.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-11-09 12:03

  Hej igen Göran! Vi har registrerat och stämt av din fråga med ansvarig vid serviceförvaltningen vilka är medvetna om problematiken. Det pågår ständigt en dialog mellan kommunen och Trafikverket med tanke på att det finns vägar som berör oss båda. Anledningen till att vi hänvisar dig till Trafikverket är på grund av att det är Trafikverket som har befogenheterna att utföra en åtgärd i form av väghållare och för att din synpunkt ska hamna rätt. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Kjell 2018-12-05 09:49

  Hej! nu måste ni göra något , nu ser det för jävligt ut mellan IFKs baracker vid Lunnevi, vattenledningen är där han kör med traktorn , det sjunker vid vatten ledningen , bilar ,båtkärra å traktor efter vägen, nu får ni göra något.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-12-06 14:53

  Hej Kjell! VI har bett serviceförvaltningen kolla upp saken. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Bengt Eriksson 2018-12-20 16:08

  Vad finns det för bestämmelser om fyrverkeriskjutning i kommunen,jag tänker på alla 4-benta vänner,och det finns det många av?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-12-21 08:23

  Hej Bengt! I våra lokala ordningsföreskrifter som gäller specifikt för Hammarö kommun står det i paragraf 17§ att det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från de särskilda boendena Björkhagsgården och Gunnarskärsgården. Du kan även läsa mer om hur vi gärna ser att våra invånare förhåller sig till fyrverkerier via Räddningstjänsten Karlstadsregionens hemsida: https://raddningkarlstad.se/Hem--fritid/saker-utomhus/Fyrverkerier/. Generellt sett ber vi de som hanterar fyrverkerier att vara försiktiga och visa hänsyn. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Staffan Larsson 2019-01-10 13:10

  Hej Då kommunen tampas med en tuff ekonomi,så skulle en insparning kunna göras på HEAB,vad gäller fjärrvärmen till våra hushåll.HEAB äger idag rören och pumpar på Hammarö. Förutom fjärrvärmeverket på Sätter. Vid domstolsförhandlingarna mellan HEAB och Villaägarna så vanns tvisten av Villaägarna. Idag köper vi all värme från Karlstads fjärrvärmeverk på Heden. Det fjärrvärmeverk som byggdes nedanför Netto var att kasta pengarna i sjön. Den var väl endast i drift i 2 år eller liknande. Efter domstolsförhandlingarna erbjöd sig Karlstad energi att ta över Hammarös fjärrvärme. Vi som är anslutna skulle då få samma avtal som de i Karlstad. Medborgarförslag: Låt Karlstads Energi ta över fjärrvärmen på ön,eller sälj den. Då blir det minskade kostnader både för oss medborgare (om vi får samma avtal som i Karlstad) med fjärrvärme (som är ett av Sveriges dyraste fjärrvärmenät) och för kommunen. Det på Sätter fungerar bra vad jag hört, det kanske ska vara kvar på HEAB. Det nätet och fjärrvärmeverket vet jag för lite om. Eller låt Karlstad Energi ta över även det. Då behövs inte HEAB alls, utan kan läggas ner. Sparförslaget att minska antalet hundlatriner är löjeväckande. Det är väl ändå fickpengar det handlar om. Och vi har ju en anställd med speciellt fordon som tömmer hundlatrinerna. Att minska på hundlatriner hjälper inte ett dugg där då den anställde måste tömma resterande av hundlatrinerna i alla fall. Lägg ner HEAB i stället, eller sälj/låt Karlstad Energi ta över helt. Det fjärrvärmeverket vi byggde är ju urtagen ur drift sen många,många år tillbaka. Det sägs att det ska stå som reserv. Men har ni någonsin kört igång fjärrvärmeverket för motionsdrift. Om den dagen kommer och den ska tas i bruk för reservdrift så tvivlar jag på att verket kommer starta upp. När vi ändå köper all värme från Karlstad Energi,så borde det bli en bra besparning om Karlstad Energi tar över anläggningen.Detta betyder ju inte alls att våra kommuner ska slås ihop. För övrigt är min åsikt att Hammarö Kommun ska bestå som en egen kommun. Och inte slås ihop med Karlstad kommun.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-01-10 16:23

  Hej Staffan! Vi har skickat din synpunkt vidare till kommunstyrelsen så de får ta del av förslaget. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Kjell 2019-01-15 12:12

  Hej! vad är det som är så fel eftersom jag inte får något svar, har ni hyrt ut tomten , har ni pratat med husägaren om detta , IFK äger husen å kommun marken. vill ha ett svar , eftersom ja är med och äger marken som kommuninvånare!

 • Anders 2019-01-16 13:53

  Håller med dej Kjell fattar inte hur det kan få se ut så här där barn kan klättra leka bland maskiner å div skräp

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-01-16 17:09

  Hej Kjell! Vi har som vi skrivit tidigare bett serviceförvaltningen kolla på det och vet att det varit uppe till diskussion hur man ska lösa problemet men vet inte riktigt status på ärendet just nu. Har ställt frågan till serviceledningen som skulle höra av sig under veckan. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-01-22 10:51

  Hej Kjell och Anders! Det är igång en avhysningsprocess vid området och vi hoppas att ärendet snart ska vara löst. För vidare information kan du kontakta serviceförvaltningen via kontaktcenter. 054 51 50 00 eller kommun@hammaro.se Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Bengt Erksson 2019-01-23 15:02

  Varför blir inte gång/cykelbanan mellan Segelvägen 59-61 och lekparken snöröjd och sansad???

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-01-24 17:08

  Hej Bengt! Vi har meddelat driftsenheten om din fråga. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Anna 2019-01-27 11:09

  Hej! Jag undrar om Hälltorp är bortglömt hos politikerna på Hammarö??? Kommer ni och spolar vår isplan ordentligt snart? Det vore toppen om den kunde tas omhand och rustas upp. Belysning, bord och grillplats finns. Skulle vara toppen med en sarg och att man röjer lite sly runtomkring. Det är verkligen en generationsväxling som pågår och massor av barn som skulle gynnas och uppmuntras till spontanidrott i sin vardag!!!! Ett annan plats i vårt område som behöver lite omvårdnad är dungen med björkar som ligger framför Astervägen 27-35. Skulle man kunna fylla ut med fyllnadsmassor från något av de nya områdena som byggs och göra det till en fin och trevlig björkdunge. Lite som ni gjort vid centrum där det skapats en härlig park. Är det brist på fyllnadsmassor finns det massa att ta om man muddrar i Djupsundet!!!! Djur som håller ett öppet landskap är även det ett önskemål så som Karlstad har restaurerat sin del av djupsundet på andra sidan med hjälp av kossor Hälltorp är en pärla som ni behöver putsa upp. Hela Hammarö räknas väl???

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-01-28 14:27

  Hej Anna! För tillfället spolar vi 5 stycken isbanor och underhåller dem. Om vädret och kylan håller i sig är det möjligt att vi kan hinna spola upp ytterligare några isbanor. När det gäller korna som går på västra sidan om Djupsundet så är det länsstyrelsen som har hand om i projektet Life Vänern. Vi skickar dina synpunkter till ansvariga nämnder. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Anders 2019-02-01 11:49

  Undrar var snöskottarna på området lunden har tagit vägen

 • Bengt Erksson 2019-02-02 12:41

  En repris fråga,gång och cykelvägen mellan Segelvägen och lekparken är fortfarande inte skrapad efter veckans snöväder,men alla runtomkring???????

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-02-04 11:24

  Hej Anders! Vid Lunden är det Hammarö bostäder som sköter snöröjningen. Vi skickar ett mail till dom. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Bengt Eriksson 2019-02-08 13:01

  Återigen,gång och cykelbanan mellan Segelvägen och lekparken är fortfarande ej skrapad???,men övriga,har blivit skrapade 2/3 gånger denna vecka varför vad händer om någon bryter armar/ben,det är många spår efter barnvagnar??????

 • staffan gustafsson 2019-02-08 16:04

  vem ansvarar för gångvägen från solgatan till gamla mörmo området ser bedrövlig ut,skandal med äldre boende, skolväg till mörmon de som bor vi det nya mörmogärdet. inte plogat inte ett sandkorn.

 • Bengt Eriksson 2019-03-11 16:04

  Hur skall parkeringsförbudet på Hamnvägen följas upp????Nu är det på väg att spåra ur!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-03-12 15:39

  Hej Bengt! Vi ber trafikbevakningen rondera tätare vid Hamnvägen. Vi informerar även våra trafikingenjörer om problemet. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • anders 2019-04-23 12:00

  tog mej en tur till den nya busshållsplatsen i centrum efter ha hört många skällsord bland bilister boende busschaförer för å beskåda undret å ärligt talat så vet ja inte om man skall skratta eller gråta

 • Kjell 2019-04-24 08:17

  skräpet är fortfarande kvar vi Lunnevi!

 • Kjell 2019-05-10 08:34

  svar!

 • Susanne 2020-01-13 14:58

  Det ligger oerhörda mångder skräp runt omrkring återvinningsstationerna på Lövnäs, Stora Coop och Hammar. Det är mest plast, som förr eller senare blir till microplast. Fn ligger det MASSOR av skräp i diken, på gräsmattor och skog runt omkring. Det blåser och yr överallt. Kommunen måste plocka upp det då det legat länge och förstör vår miljö. Ha som riktmärke 100 m med utgångspkt fr containrarna så får ni upp det värsta. Jag har även felanmält till FTI men de "städar" endast precis runt om containrarna och aldrig det som ligger 5 meter därifrån. Jag plockar även regelbundet skräp själv, men detta är alldeles för mycket för en person att plocka upp på fritiden.

 • HAMMARÖ KOMMUN-Katja, kommunvägledare 2020-01-14 08:41

  Hej Susanne! Tack för att du uppmärksammar detta. Vi har skickat ärendet vidare till vår parkenhet. Med vänlig hälsning// Katja, kontaktcenter

 • DAGS FÖR SIMHALL ÄNTLIGEN 2020-07-07 22:10

  Hej, nu är det läge! Mörmoskolan 6-9 är borta och där ska väl Hammarö kommun passa på att bygga den nya simhallen hopas jag. Det är det bästa läget och vårt badhus finns ju ej mer kvar i funktion. Simhall och utomhusbanor 50 meter! Jag hoppas att det händer. Det går ju inte att åka till Karlstad och låna deras "simhall" heller, det är ju mer ett äventyrsbad det. Och vi har ju en egen kommun.

 • DAGS FÖR SIMHALL ÄNTLIGEN 2020-07-07 22:12

  Hej, nu är det läge! Mörmoskolan 6-9 är borta och där ska väl Hammarö kommun passa på att bygga den nya simhallen hopas jag. Det är det bästa läget och vårt badhus finns ju ej mer kvar i funktion. Simhall och utomhusbanor 50 meter! Jag hoppas att det händer. Det går ju inte att åka till Karlstad och låna deras "simhall" heller, det är ju mer ett äventyrsbad det. Och vi har ju en egen kommun.

Skriv en kommentar