• 2017-08-14 Välkommen till extrainsatt kommunfullmäktige
    Måndag 21 augusti klockan 18:30 sammanträder Hammarö kommunfullmäktige i kommunhuset i Skoghall. Alla som vill är välkomna att lyssna till vad som sägs.
  • 2017-07-03 Förslag till ny översiktsplan
    Hammarö kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan är ett strategiskt dokument som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och miljö. I arbetet med den nya planen är dialogen med Hammaröborna en förutsättning. Därför bjuder Hammarö kommun in till öppet hus för att ta del av era synpunkter.
  • 2017-06-26 Kommunfullmäktige i korthet
    Under dagens möte 26 juni behandlades bland annat följande frågor.
Fler nyheter