Nya gränser för tättbebyggt område medför fler sänkta hastigheter

18 oktober 2023

Kommunen har tagit fram nya gränser för tättbebyggt område för att kunna inkludera de nya bostadsområden som växt fram under de senaste åren. Inom ett tättbebyggt område råder särskilda regler kring trafik och hastigheter. De hastighetssänkningar som har gjorts började gälla den 1 oktober.

Karta som visar tättbebyggt område
Foto: Tättbebyggt område på Hammarö är markerat med lila.

Den 20 september togs ett beslut om att vidga gränserna för tättbebyggt område på Hammarö då det under de senaste 10 åren växt fram nya bostadsområden på bland annat Anneberg, runt Bärstadsskolan och Hälltorp.

 - Vi måste följa med då vi bygger nya områden eftersom det finns särskilda regler för parkering och hastigheter inom ett tättbebyggt område, menar Lars-Åke Tärnbro trafikingenjör på Hammarö kommun.

Enligt Lars-Åke kommer gemene man inte att märka av några större förändringar då hastigheten inom områdena ändå varit 30km/tim tack vare lokala trafikföreskrifter. Det enda ställe där förändringar kommer att märkas av är på Vidön där hastigheten har sänkts från 50km/tim till 30 km/tim på några av vägarna och nya hastighetsskyltar är uppsatta.

- Vi har därmed sänkt hastigheten inom alla områden som ligger inom gränserna för tättbebyggt område här på Hammarö, säger Lars-Åke.

Vad gäller för tättbebyggt område?

Enligt trafikförordningen får ett område anses vara tättbebyggt om det har stads- eller bykaraktär, eller jämförbart vägnät och bebyggelse. Varje kommun beslutar både om vad som ska vara tättbebyggt område samt vilka lokala trafikföreskrifter som ska gälla. 

Läs mer om trafikföreskrifter och tättbebyggt område.

Sidan uppdaterad: 2023-10-19