Resultat av 2022 års ledar- och medarbetarundersökning

21 december 2022

Hammarö kommun är en bra arbetsgivare där medarbetarna trivs, känner att de har ett meningsfullt jobb och är engagerade i sitt uppdrag. Det visar årets ledar- och medarbetarundersökning som sammanställts av Origio group.

Elever i klassrum med lärare.

- Resultatet är positivt och vi har ökat i de flesta frågeområdena vilket känns väldigt bra, säger Caroline Depui, kommundirektör.

Fortsatt meningsfullt arbete och hög trivsel

I påståendena "Jag ser fram emot att gå till jobbet" och "Jag trivs med mina arbetsuppgifter" får betyget 4.0 respektive 4.2 på en femgradig skala. På frågan om "Mitt arbete känns meningsfullt" svarar hela 90 procent att de tycker det.

Man ställer upp för varandra och bemöter varandra med respekt

Totalt sett så har alla index förbättrats eller behållit samma resultat sedan förra mätningen.

Två områden som ökat sedan förra årets undersökning är tydligheten kring Hammarö kommuns mål som har ökat från 3.5 till 3.7 samt att förtroendet för Hammarö kommuns ledning har ökat från 3.1 till 3.3.

Det är också många som upplever att man bemöter varandra med respekt (4.4) och att man ställer upp om jag ber om hjälp inom arbetsgruppen (4.1).

Arbetsförutsättningarna ett område att jobba vidare med

Ett område att jobba vidare med är arbetsförutsättningarna, bland annat möjligheten till återhämtning efter arbetstoppar (3.4) och att man känner sig väl informerad om vad som händer och beslut som fattas i Hammarö kommun (3.3). Båda har dock förbättrats något sedan förra årets mätning.

- Nu ska vi jobba vidare med resultatet både i ledningsgrupp, på chefsnivå och på enhetsnivå för att se hur vi ska jobba framåt och hur vi kan bli ännu bättre, säger Caroline Depui, kommundirektör.

Enkätundersökningen genomfördes mellan 24 oktober till och med fredag 11 november, 2022. Svarsfrekvensen på årets undersökning var 78 procent.

Sidan uppdaterad: 2022-12-21