Nu är småfåglarna välkomna att ta sig ett hem

10 juni 2021

Tidigare i våras annonserade vi ut att vi hade en fågelholkstävling för er Hammaröbor. Vi fick in ett tappert gäng med fågelholkar som nu sitter utplacerade i träd i Skogåsparken. Samtliga bidrag är inlämnade av barn vilket vi tycker är extra roligt att se. Om du har möjlighet får du gärna gå förbi och se resultatet. Initiativet till bygget av fågelholkar togs utifrån den biologiska mångfaldens dag som äger rum 22 maj varje år.

Fågelholkar mångfaldens dag

De biologiska mångfaldens dag

Bakgrunden till tävlingen är att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag 22 maj vilket är den internationella dagen för biologisk mångfald utsedd av FN. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. De som varit med och deltagit genom att bygga sin egen fågelholk har därmed bidragit till att värna om den biologiska mångfalden och artrikedomen i naturen.

Alla är vinnare

Samtliga deltagare har mottagit pris med tanke på få antal inkomna fågelholkar. Alla som skickat in sitt bidrag är därför vinnare och för de som önskat har den inlämnade fågelholken blivit uppsatt på ön för allmän beskådning. I Skogåsparken nära kommunhuset kan du se tre av bidragen. 

Här kan du se samtliga bidrag:
Sidan uppdaterad: 2021-06-10