Mordgåta inledde kulturgarantin för årskurs 8

31 augusti 2023

Vem är mördaren? Den frågan fick elever i årskurs 8 klura på när det fick besöka den uppbyggda brottsplatsen vid Hammars udde under onsdagen. Eventet fick inleda årets kulturgaranti, som för åttondeklassarna innebär en djupdykning i deckargenren.

Ungdomar tittar på ett tält
Foto: Elever från Hammarlundens skola försöker lösa "Mordet på Hammars udde".

Ett uppbyggt brottsscenario mötte eleverna i årskurs 8 när de anlände till Hammarsudde under onsdagen. Alla elever i årkurs 8 från Hammarlundens skola och Mörmoskolan fick i uppdrag att vara ”kriminalare” för att försöka lösa ”Mordet på Hammars udde”.

Syftet med uppgiften var att väcka ett läsintresse inför deckaren ”Midsommarmorden” av Magnus Nordin, en bok som eleverna kommer att läsa under hösten. Samtidigt som eleverna fick en övning i de färdigheter som behövs när man skriver en deckare.

- Eleverna får träna sig i detaljbeskrivningar och använda sin fantasi, säger Ulrika Hansson Uusitalo, skolbibliotekarie som tillsammans med kollegan Desiré Larsson tagit fram det häfte med frågor som eleverna utgick ifrån i sin brottsplatsundersökning.


Foto: Ulrika Hansson Uusitalo och Desiré Larsson, skolbibliotekarier på Hammarö kommun.

Noa och Danny från klass 8A på Hammarlundens skola försökte lösa gåtan och såg även fram emot det fortsatta arbetet med boken.

- Man måste se var de har handlat, vad de har köpt och vart de har gått. Sen kan man se att det finns blod, så det är förmodligen ingen som strypt någon, var några av deras observationer.


Foto: Noa och Danny letar efter detaljer på "brottsplatsen".

Ett lyckat samarbete

Tillsammans med svenskalärarna på högstadiet har Ulrika och Desiré arbetat fram årets konceptidé inom ramen för kulturgarantin. Boken ”Midsommarmorden” användes redan förra året och var då så uppskattad av lärare och elever att man valde den igen, men utvecklade konceptet med mordgåtan.

- Jag kände efter förra årets författarbesök att det måste gå att göra något mer och Ulrika hade jobbat med mordplats förut. Tillsammans med de andra svenskalärarna diskuterade vi därför hur vi kunde knyta ihop ett mord med boken, författarbesöket och att eleverna ska skriva egna texter. säger Lars som är svenskalärare på Hammarlundens skola.


Foto: En del av "brottsplatsen" på Hammars udde.

Kulturgarantin möjliggör kultur för alla årskurser

Kulturgarantin är ett medvetet arbetssätt för att för att integrera kultur i det ordinarie skolarbetet. I Hammarö kommun omfattar den alla elever i grundskolorna, från förskoleklass till årskurs 9.

- Vi är den enda kommunen i hela regionen som har en sådan omfattande kulturgaranti och som dessutom sträcker sig över både höst och vår. Det är tack vare det statliga stödet vi kan ha den här bredden, menar Fredrik Sjöstedt kulturchef.


Foto: Ulrika Lundberg, kultursekreterare och Fredrik Sjöstedt, kulturchef på Hammarö kommun klurar på vem som är "mördaren".

Varje årskurs jobbar med olika kulturformer vilket innebär att samtliga barn inom varje årskurs, oavsett skola, får samma upplevelse och möjligheter till eget skapande.
Läs mer om kulturgarantin här.

Sidan uppdaterad: 2023-08-31