Kommunerna i Karlstadsregionen möter framtiden tillsammans

23 september 2021

Kommunerna Hammarö, Forshaga, Grums, Karlstad och Kil har nu skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för att tillsammans skapa utveckling, tillväxt och ökad livskvalitet för invånarna i Karlstadsregionen. 

Fem personer sitter vid ett bord inomhus.
Kommunstyrelsernas ordföranden från vänster: Anders Johansson (Kil), Solweig Gard (Hammarö), Malin Hagström (Grums), Per Lawén (Forshaga), Per-Samuel Nisser (Karlstad). Foto: Grums kommun.

Idag träffades kommunstyrelsernas ordföranden från Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil för att skriva under samarbetets avsiktsförklaring.  

- Samarbetet är ett sätt att driva utvecklingsarbete och agera tillsammans i frågor där det finns ett gemensamt intresse. Tillsammans kan vi attrahera bland annat besökare och konkurrenskraftig kompetens, säger Malin Hagström, kommunstyrelsens ordförande i Grums kommun.

Samarbete för utveckling, tillväxt och ökad livskvalitet

Den nya avsiktsförklaringen innebär att det tidigare samarbetet inom Karlstadsregionen fördjupas och går in i en mer aktiv fas. Samarbetet ska till exempel bidra till en ökad livskvalitet hos invånarna. Det kan vara genom att tillsammans minska kostnaderna och öka kvalitén på den kommunala servicen.

Genom att samverka så löser vi komplexa utmaningar tillsammans. Vi kan använda våra resurser smartare, till exempel vid upphandling och även ha viss förvaltning ihop, säger Per Lawénkommunstyrelsens ordförande i Forshaga kommun. 

Det handlar om att driva utvecklingsarbete, utveckla välfärdsservice och agera tillsammans i frågor där det finns ett gemensamt intresse.  

- Vi samarbetar för att utveckla regionen och ge bästa service till dem som lever och verkar här, säger Anders Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.  

- Tillsammans kan vi möta framtiden med en bred kompetens och spara tid när vi möter på nya krav och lagändringar som vi behöver förhålla oss till i vårt arbetssätt, säger Solweig Gard, kommunstyrelsens ordförande Hammarö kommun. 

Syftet är också att skapa positiva effekter för hela Värmlands utveckling.  

- Det ska bidra till en ökad livskvalité och attraktionskraft som gynnar både Karlstadsregionen och hela Värmland, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.  

Fem kommuner ingår i Karlstadsregionen  

I Karlstadsregionen ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Till grund för samarbetet finns en avsiktsförklaring som beslutades av respektive kommun i maj 2021. Det finns en koordinator anställd vars uppgift är att hålla ihop arbetet och driva det framåt.  Ordförandeskapet växlar årsvis mellan kommunerna och i år är det Grums kommun som är ordförande. 

 

Sidan uppdaterad: 2021-09-23